E-marketing

Tłumaczenie wspomagane maszynowo

Tłumaczenie wspomagane maszynowo, czyli w skrócie CAT (Computer-assisted translation), to jedna z form przekładu. Jest ona realizowana za pomocą komputera, na którym wykorzystuje się specjalnie przygotowane oprogramowanie, mające na celu usprawnić proces tłumaczenia. Należy zaznaczyć, że tłumaczenie wspomagane maszynowo nie jest tożsame z tłumaczeniem maszynowym. Narzędzia CAT to przede wszystkim tworzenie pamięci tłumaczeniowej, która ma …